beheren chatberichten

beheren chatberichten

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) adviseert de overheid om alle werkgerelateerde chatberichten van de politieke en ambtelijke top op te slaan in een beheersysteem. Het Adviescollege presenteert zijn advies, met de titel ‘Kan dit weg? Nee’, vandaag aan Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

In samenwerking met Matzwart heeft Pluis bij dit advies een animatie ontwikkeld.

Datum:  23 januari, 2023
Skills:  animatie, concept, illustratie
Klant:  Matzwart