The future of farming

Achter de schermen

The future of farming

Een radicale overgang naar een biogebaseerde economie en verbetering van de huidige landbouwpraktijken zijn de enige oplossing voor vele negatieve sociale, economische en milieueffecten van de industrie zoals die nu is. Solidaridad is een internationale netwerkorganisatie met partners over de hele wereld. Pluis media heeft in samenwerking met Axioma voor Solidaridad een animatiefilm gemaakt die uitleg geeft over dilemma’s waarmee de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd.

Datum:  4 juni, 2018
Skills:  animatie, concept, illustratie
Klant:  Solidaridad

Achter de schermen